Župa sv. Ivana Krstitelja

Podhum, Livno

25 GODINA FRAME PODHUM

Gospodine Isuse Kriste,
Ti koji si svjetlost i radost našega života,
daruj nam, molimo Te,
svoga Duha siromaštva
da nas štiti od svih zala;
daruj nam Duha poniznosti i jednostavnosti
da nas oslobađa od robovanja nama samima;
daruj nam smisao i velikodušno razumijevanje križa
da možemo ljubiti samo Tebe
te po Tebi i u Tebi sve ostalo, ljude i stvari.

Iznad svega, Gospodine,
daj nam čisto srce i tijelo,
da možemo sijati radost gdje god prolazimo,
da se zauzimamo za dobro, a budemo protiv zla,
da pomažemo braći u kojima si Ti prisutan,
da svaki dan činimo dobra djela
i da tako budemo što bliži Tebi.

Pogledaj, Gospodine, naše duše i naša srca,
koja su spremna odazvati se na svaki Tvoj poziv;
daj nam radost da budemo
veseli navjestitelji Tvoga kraljevstva.

To Te molimo, Gospodine,
po Majci Tvojoj i našoj, Djevici Mariji,
po našem serafskom Ocu
kojega smo izabrali za vođu na našem putu.

Amen.