Župa sv. Ivana Krstitelja

Podhum, Livno

FRANJEVAČKI SAMOSTAN GORICA

Nakon dobivanja carskog fermana, radovi na izgradnji franjevačkog samostana i crkve na Gorici u Livnu započeti su 1854. po projektu Franje Moisea. Prema preuređenom projektu iz 1900. Josipa Vancaša radovi su okončani 1906., sa slikama i ukrasima Marka Antoninija. Zgrada za stanovanje fratara useljena je i status samostana dobila 1859. Više puta se dograđivala i preuređivala dok nije dobila konačni oblik 1985. kada je izgrađeno istočno krilo po projektu Zlatka Ugljena.

Osim pastoralnog rada, franjevci su se bavili i prikupljanjem kulturne baštine livanjskog kraja. Tako je nastao samostanski muzej. Ugovorom između samostana i Općine formiran je 1995. zajednički Franjevački muzej i galerija Gorica Livno koji je od iznimne kulturne vrijednosti.

Zapadno krilo samostana, novoizgrađena moderna muzejska zgrada i restaurirana prva pučka škola u Livnu čine muzejski kompleks u kojem su smještene arheološka, etnografska, numizmatička, sakralna i zbirka starog oružja, Galerija Gabrijela Jurkića i zbirka suvremenih umjetnina, bogata automatizirana i katalogizirana biblioteka s inkunabulama, brojnim starim i novijim knjigama i periodikom te medicinska ostavština fra Mije Sučića (+1865.), prvog kirurga u BiH.

Samostan, crkva i Franjevački muzej i galerija Gorica Livno postali su duhovno i kulturno središte livanjskog kraja. 25. ožujka 2005. proglašeni su nacionalnim spomenikom BiH. (autor mons. fra Marko Semren, biskup)