Župa sv. Ivana Krstitelja

Podhum, Livno

MISNE NAKANE VELJAČA 2024.

VeljačaRasporedMisne nakane
01.02.ČET17:00Sveta misaOBITELJ ČEKO I VUKADIN
02.02.PETSvijećnica – Prikazanje Gospodinovo09:00Sveta misaTOMO VIDOVIĆ
11:00Sveta misaFRANKA VELIĆ I OB. MILOLOŽA
03.02.SUBBlaž17:00Sveta misa JANDRE, MATIJA, JAKOV I RUŽA KLIŠANIN I OB. BULIĆ
04.02.NEDV. nedjelja kroz godinu09:00Sveta misaMARA I IVAN TIRIĆ
11:00Sveta misaOB. MIHALJEVIĆ LJUBICA I MATE
05.02.PON17:00Sveta misaIVA I TOME GRABOVAC I JOZEFA BREŠIĆ
06.02.UTO17:00Sveta misaMIRKO MILOLOŽA
07.02.SRI17:00Sveta misaPERE I RUŽA PAVIĆ
08.02.ČET17:00Sveta misaBERO ERANOVIĆ
09.02.PET17:00Sveta misaANTE KULIŠ
10.02.SUBAlojzije Stepinac17:00Sveta misaILIJA, PERE, ANICA , STIPE I JAKOV VELIĆ
11.02.NEDVI. nedjelja kroz godinu09:00Sveta misaILIJA I ANICA TOPIĆ
11:00Sveta misaKRISTINA, JOZO, SLAVKA PERVAN
12.02.PON17:00Sveta misaMARTIN I MILKA MIHALJEVIĆ I IVA MUNIVRANA
13.02.UTO17:00Sveta misaSTIPE PAVLINOVIĆ
14.02.SRIPepelnica (post i nemrs)17:00Sveta misaIVAN I MIROSLAVA GALEŠIĆ, TOMISLAV I KRISTINA PERVAN
15.02.ČET17:00Sveta misaZDRAVKO VIDOVIĆ
16.02.PET17:00Sveta misaJOZO, JAKOVICA I MARIJAN GRABOVAC
17.02.SUB17:00Sveta misaRADE, IVAN, ANICA I NADA MIHALJEVIĆ
18.02.NEDI. korizmena (Čista)09:00Sveta misaKATA I BOŽO PAVIĆ
11:00Sveta misaNIKOLA BERIĆ I RUŽA OMAZIĆ
19.02.PON17:00Sveta misaMARA I IVAN ŠIMUNAC I DRAGOJKA VIDOVIĆ
20.02.UTO17:00Sveta misaBOŽO I KATA PAVIĆ
21.02.SRI17:00Sveta misaIVAN , ANĐA, MATE, STIPE I JOZO GALEŠIĆ, BRANKO I ANTE VELIĆ
22.02.ČET17:00Sveta misaJAKOV I MARA ERANOVIĆ, IVKA DUVNJAK I IVICA SADLO
23.02.PET17:00Sveta misaKATA I MATE MIOČ, DRAGOJKA I BLAŽ ĆURIĆ
24.02.SUB17:00Sveta misaMATE MILOLOŽA, MARIJA I TADIJA ĆURIĆ
25.02.NEDII. korzimena (Pačista)09:00Sveta misaLJUBO KULIŠ
11:00Sveta misaMARTIN PERVAN
26.02.PON17:00Sveta misaMARKO I MARIJA KLIŠANIN
27.02.UTO17:00Sveta misaMIRKO MIHALJEVIĆ
28.02.SRI17:00Sveta misaJURE, MARA, MILAN, IVAN I MATE KLIŠANIN
29.02.ČET17:00Sveta misaSTIPE, VINKO, JOZO I JANJA MIHALJEVIĆ