Župa sv. Ivana Krstitelja

Podhum, Livno

Moli za nas, sveti Ivo!

Sveti Ivo, tebi sada,
dolazimo puni nada,
puni ljudskih briga, jada.
Zazivamo tebe danas,
sveti Ivo, moli za nas!

Preteča si Kristu bio,
dolazak mu pripravio,
Janje Božje navijestio.
Spasitelj ti dade stoga,
moć čudesa tvorit mnoga,
na imena zaziv tvoga.

I nama pokaži svima,
čudesnu da snagu ima
tvoja pomoć bolesnima.
Vjerni puk te žarko moli,
da mu blažiš patnje, boli,
u života suznoj doli.