Župa sv. Ivana Krstitelja

Podhum, Livno

Molitva imenu Isusovu

S najiskrenijim osjećajem u srcu slavim i blagoslivljam tvoje ime, ljubljeni moj Isuse. Tvoje ime je sveto i uzvišeno, i nema nikakve moći na Nebu, na Zemlji ni u paklu koja se ne bi poklonila na zazivanje Tvoga imena jer samo po Tvome uzvišenom Imenu ljudi zadobivaju spasenje, anđeli nebesku slavu, a đavli su poraženi.

Tvoje ime, Isuse, prosvijetlilo je neznanje naroda i dalo nadu u utjehu u svim bijedama ropstva svijeta. Po tebi, Presveto Ime, smiruju se oluje, stišavaju valovi, udaljavaju sve nedaće, pobjeđuju svi neprijatelji. Ti si ključ svakog blaga jer se svaka milost zadobije po zazivanju tebe, nema drugog imena ni na Nebu ni na Zemlji po kome bi se ljudi mogli spasiti. Ti si kroz stoljeća bilo utočište ožalošćenih, obrana progonjenih, jakost slabih, potpora jakih.

Presveto ime Isusovo, ti si u ustima slađe od meda, istinska utjeha srca onima koji te ljube, o Ime iznad svakog imena, skriveno svim patrijarsima Starog zavjeta, a nama objavljeno kao sažetak svih najuzvišenijih otajstava Otkupitelja koja su proroci naviještali. Sva stvorenja slavite to sveto tako ljupko Ime.

Kličite skupa s anđelima nebeskim: Svet, svet, svet, Gospodin Bog Sabaot, blagoslovljen onaj koji dolazi u Ime Gospodnje. Isuse, ljupko ime, božansko ime, htio bih da mogu svojom krvlju nadoknaditi sve psovke i uvrede koje se nanose tvome imenu.

Obećajem da ću činiti sve što je u mojoj moći da ti ubuduće bude iskazana ona čast i slava koje zaslužuješ, i molim te za milost da uvijek budeš moja nada u životu, obrana u smrti i radost u Nebu skupa sa svim blaženicima u vječnosti. Amen.

mons. G. Riva