Župa sv. Ivana Krstitelja

Podhum, Livno

PRISTOJBE NA TERITORIJU BISKUPSKE KONFERENCIJE BIH

Draga bračo župnici,

u skladu s odlukom članova naše Biskupske konferencije s njenog 88. redovitog zasjedanja, održanog 6. i .7 studenog 2023. u Sarajevu i odobrenju Odredbi o pristojbama na teritoriju BKBiH koje je objavio predsjednik BK mons. Tomo Vukšić, nadbiskup i metropolit vrhbosanski (br. 323/2023) od 6. prosinca 2023.), određujem da za područje Banjolučke biskupije novi Taksovnik stupa na snagu .1 siječnja 2024., kada ujedno prestaje vaziti dosadašnji taksovnik.

Ova odredba bit će dostavljena svim župnim uredima i drugim crkvenim ustanovama u našoj biskupiji, a na dan stupanja na snagu bit će objavljena na mrežnoj stranici biskupije.

Novi Taksovnik neka bude – kao ido sada što je bio propis, postavljen u župnoj kancelariji na vidnome mjestu, dostupan svima koji se zanimaju za njega.

Zazivam na sve vas Božji blagoslov i zagovor Presvete Djevice i Bogorodice Marije, Majke Crkve, tijekom nove Godine spasenja 2024.

Bratski vas pozdravljam – u Kristu, Dobrom Pastiru,

Franjo Komarica
biskup banjolučki u miru
apostolski upravitelj

PRISTOJBE NA TERITORIJU BISKUPSKE KONFERENCIJE BIH
I. Liturgijske pristojbe
1.Misna nakana30 KM
2.Gregorijanske mise (trideset misa)1.000 KM
3.Vjenčanje150 KM
od toga Ordinarijatu50 KM
4.Sprovod100 KM
5.Opijelo3 KM
6.Cedulja za krizmu60 KM
od toga djelitelju sakramenta potvrde30 KM
II. Župne uredske pristojbe
7.Izvadci iz matičnih knjiga15 KM + 5 KM
8.Obiteljski list15 KM + 5 KM biljega
9.Otpusnica za vjenčanje15 KM + 5 KM biljega
10.Dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe15 KM + 5 KM biljega
11.Potvrdnica i posvjedočenje5 KM (nije potreban biljeg)
12.Svaka molba upućena Ordinarijatu5 KM biljega
III. Vizitacijske pristojbe
13.Vizitacija – dekanska100 KM + putni troškovi
Vizitacija – kanonska200 KM + putni troškovi
IV. Pristojbe Ordinarijata
14.Oprosti, dopuštenja i sl.20 KM + 5 KM biljega
15.Naknadni upis u matične knjige20 KM + 5 KM biljega
16.Administrativno proglašenje mrtvim20 KM + 5 KM biljega
17.Ukrjepljenje ženidbe20 KM + 5 KM biljega
18.Dopuštenje mješovite ženidbe20 KM + 5 KM biljega
19.Oprost od zapreke različitosti vjere20 KM + 5 KM biljega
20.Celebret30 KM (nije potreban biljeg)
21.Postupak razrješavanje ženidbe primjenom Pavlove povlastice20 KM + 5 KM biljega
22.Postupak rastave uz trajanje ženidbene veze20 KM + 5 KM biljega
V. Sudske pristojbe
23.Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
24.Postupak za razrješenje ženidbe apostolskom povlasticom u korist vjere200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
25.Postupak oslobađanja od svećeničkih obveza700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
26.Proglašenje ništavosti ređenja700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
27.Prvostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka)700 KM
28.Drugostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka)400 KM
29.Sudski postupak na temelju dokumenata400 KM
30.Kazneni postupak700 KM
31.Kraći postupak400 KM
32.Postupak za razrješenje drugih sporova200 KM
33.Crkvenom odvjetniku200 KM
34.Vještakuprema njegovoj cijeni
35.Članu Suda koji provede dan izvan ureda100 KM + putni trošak
36.Prevođenje po kartici10 KM
Napomene:
1. U smislu odredbe Zakonika kanonskoga prava (ZKP) kan. 952. nitko ne smije tražiti
veće pristojbe od ovdje određenih. Podsjećam svećenike na kan. 945-958 ZKP
Redovnički poglavar ne može donijeti drukčije pristojbe (kan. 953, čl. 2).
2. „Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakvih priloga slave misu na
nakanu vjernika, osobito onih siromašnih“ (kan. 945, čl. 2).
3. Siromašni, posebno izbjeglice i prognanici, ne smiju biti lišeni sakramentalne pomoći
(usp. kan. 848) ili sprovoda (kan. 1181) zbog toga što ne mogu platiti pristojbu.
4. BK BiH je izdala vlastite biljege za područje BiH, a župnici su iz dužni nabavljati u
Ordinarijatu. Molim župnike i župne vikare da sve crkvene isprave iz župnog ureda
biljeguju. Nije dopušteno napisati „taksa naplaćena u gotovu“, a siromašnoj stranci
može se dati i upisati „gratis“.
5. Molbu za pristup u Katoličku Crkvu ili u puno zajedništvo (ne prijelaz!) s Katoličkom
Crkvom odrasla stranka treba vlastoručno napisati i nasloviti na biskupa ili ordinarijat,
prilažući uz molbu Izvod iz matice rođenih. Župnik tu molbu preporučuje, pod
uvjetom da je sve obavljeno prema propisima. Upute za ostvarenje katekumenata u
našim prilikama – Pristup odraslih u kršćanstvo, Hrvatski biskupi, Zagreb, 1993.
6. S ovim odredbama treba upoznati vjernike i držati odredbe o pristojbama na
vidnome mjestu u župnom uredu.
U sladu s odlukom članova Biskupske konferencije s 88. redovitog zasjedanja BK BiH,
održanog 6. i 7. studenog 2023. u Sarajevu, odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2024.