Župa sv. Ivana Krstitelja

Podhum, Livno

Sveopća molitva za svećenike

Svemogući, Vječni Bože,
svrni pogled na lice Svoga Sina
i za ljubav Njega, Vječnog Velikog svećenika,
sažali se na Svoje svećenike.
Sjeti se, Bože,
da su oni ništa drugo nego slaba i krhka ljudska bića.
Potakni u njima milost njihova poziva učvršćenog biskupovim polaganjem ruku.
Čuvaj ih uza sebe,
da ih neprijatelj ne preotme
pa da nikada ne učine ništa nedostojno svog uzvišenog poziva.
O Isuse, molim Te za Tvoje vjerne i gorljive svećenike;
za Tvoje nevjerne i mlake svećenike;
za Tvoje svećenike koji teško rade kod kuće ili u inozemstvu, u dalekim misijama;
za Tvoje svećenike izložene kušnjama;
za Tvoje osamljene svećenike;
za Tvoje mlade svećenike;
za Tvoje umiruće svećenike;
za duše Tvojih svećenika u Čistilištu.
Međutim, povrh svega, preporučujem Ti svećenike meni najdraže;
svećenika koji me je krstio;
svećenike koji su me odriješili od mojih grijeha;
svećenike na čijim sam misama posluživao kao ministrant
i koji su mi udijelili Tvoje Tijelo i Tvoju Krv u Svetoj pričesti;
svećenike koji su me poučavali i upućivali ili su mi pomagali i ohrabrivali me;
sve svećenike čiji sam dužnik na neki drugi način.
O Isuse, sve ih čuvaj pored Svoga srca
i obdari ih obiljem blagoslova, u vremenu i u vječnosti.
Amen.