Župa sv. Ivana Krstitelja

Podhum, Livno

‘Ti si Put: njim želim ići!’

Stara hodočasnička molitva

Dar iz tvoje ruke
Bože, ovaj dan,
i sve što donese,
neka mi je dar iz tvoje ruke:
Ti si Put, Istina i Život.
Ti si Put: njim želim ići!
Ti si Istina: nju želim vidjeti!
Ti si Život: pa da me zahvati
nevolja i rashlada,
sreća i vrelina,
sve je dobro
tako kako dođe.
Daj da mi bude od koristi.
U tvoje ime polazim.
Amen.